sstl.sk SLOVENSKá SPOLO?NOS? TELOVYCHOVNéHO LEKáRSTVA

sstl.sk
Title: SLOVENSKá SPOLO?NOS? TELOVYCHOVNéHO LEKáRSTVA
Keywords: telovychovná, medicína, veda, diagnostika, lie?ba
Description: Medicína, veda, diagnostika, lie?ba
sstl.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sstl.sk has 43% seo score.

sstl.sk Information

Website / Domain: sstl.sk
Website IP Address: 109.71.69.181
Domain DNS Server: ns.kios.sk,ns2.kios.sk

sstl.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sstl.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

sstl.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 31 Jul 2016 03:23:53 GMT
Server nginx

sstl.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
telovychovná 0 0.00%
medicína 0 0.00%
veda 0 0.00%
diagnostika 0 0.00%
lie?ba 0 0.00%

sstl.sk Traffic Sources Chart

sstl.sk Similar Website

Domain Site Title

sstl.sk Alexa Rank History Chart

sstl.sk aleax

sstl.sk Html To Plain Text

SLOVENSKá SPOLO?NOS? TELOVYCHOVNéHO LEKáRSTVA Príhovor Vybor ?lenovia Prihlá?ka Fotogaléria Preventívne lekárske prehliadky ?portovcov Odkazy Pre ?lenov Kontakt História telovychovného lekárstva NOVINKY Zoznam pracovísk TVL s akreditaciou Príloha: Zoznam pracovisk TVL s akreditaciou.pdf -------------------------------- Plán aktivít ?al?ieho vzdelávania – SZU Príloha: SZU2016.pdf -------------------------------- Akredita?né kritéria pracovísk TVL ?iados? na akreditáciu pracoviska treba posla? na SSTL do 30.9.2016 akreditacia.pdf -------------------------------- Zákon o ?porte Pozrite si vyhlá?ku, ktorá je sú?as?ou Zákona o ?porte a ktorá definuje rozsah vykonávanych prehliadok. Zákon má 95 strán ale ni??ie sú uvedené citácie z paragrafov, ktoré sa tykajú nás. Príloha: Zakon.pdf -------------------------------- List predsedu SSTL Príloha: List predsedu.pdf -------------------------------- Preventívne lekárske prehliadky ?portovcov Zoznam lekárov s atestáciou v telovychovnom lekárstve (vi? príloha), ktorí vykonávajú preventívne lekárske prehliadky ?portovcov. Zoznam lekarov.xlsx -------------------------------- List ?lenom SSTL Príloha: List clenom SSTL.pdf -------------------------------- POZVáNKY NA NADCHáDZAJúCE AKCIE Pozvánka Pozyvame Vás na: Konferenciu ?eské spole?nosti tělovychovného léka?ství, ktorá sa koná 6 - 8.10 2016 v Hradci Králové viac informácii na odkaze: Pozvanka.pdf ---------------------------------------------------------------------------- SLOVENSKá SPOLO?NOS? TELOVYCHOVNéHO LEKáRSTVA Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava Tel.: +421 - 2 - 5441 4472 e-mail: delej@sportmed.sk EGAMED, spol. s r. o. Powered by IT Association ? 2011 | Design by Virtue

sstl.sk Whois

Domain Name: SSTL.SK